Moc muzyki
Czy znane Ci są takie fakty?

Dziecko przychodząc na świat dysponuje słuchem absolutnym ale bez stymulacji zdolność ta z czasem zaniknie.
Pierwsze dźwięki dziecko rozpoznaje już w okresie życia płodowego. Bezbłędnie rozróżni bicie serca swojej matki i jej głos.
Dobroczynny „Efekt Mozarta”. Don Campbell nazywa tak terapeutyczny efekt stosowany m. in. u wcześniaków, ale także u dzieci, u których zauważono pobudzenie rozwoju pamięci, mózgu i zdolności do nauki.
Obcowanie dziecka z odpowiednio dobraną muzyką wpływa kojąco na umysł i organizm malucha.
Gdy dzieci grają na instrumentach stymulowany jest rozwój odpowiednich partii mózgu m. in. pierwotna kora ruchowa i móżdżek. Prof. Gordon Show opisał, że systematyczna gra trzylatków choćby 10 min. dziennie zwiększa iloraz inteligencji.- („Haw to improve I.Q.?”, Sunday Times, 12.X.1997.).Artykuł Świat Nauki 12.10
Im wcześniej dziecko uczy się grać na instrumencie tym bardziej będzie wykazywało aktywność intelektualną i samodzielność również w innych dziedzinach życia.

Czy taka nauka odbiera mojemu dziecku dzieciństwo?

W każdym dziecku kryje się nieokiełznana chęć nauki i aktywności muzycznej. Każde dziecko może czerpać z tego olbrzymią radość i satysfakcję. Możemy podarować niezapomniane chwile naszemu dziecku, dać mu coś co wzbogaci jego życie i zwiększy potencjał intelektualny w przyszłości. Oczywiście, aby tak było należy pamiętać o kilku warunkach.

Metoda nauki musi być przyjazna dla dziecka i dostosowana do niego. Nauka zawsze powinna być zabawą z właściwą zdrową motywacją.

Naukę powierz doświadczonemu pedagogowi, który potrafi we właściwy sposób angażować dziecko i dobrze współpracuje z rodzicem.