Lekcja indywidualna

Lekcje odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Lekcje indywidualne dostosowane do potrzeb dziecka. Ich długość musi być dostosowana do wieku, umiejętności i koncentracji dziecka.mała dziewczynka ze skrzypcami

Zajęcia w tej metodzie zawsze odbywają się w obecności rodzica i w domu także dziecko najczęściej powinno grać i bawić się z rodzicem.

Jego obecność jest niezbędna i konieczna ze względu na fakt, że najpierw to rodzic poznaje sekrety gry na instrumencie, a dopiero potem w przyszłości jego dziecko.

Na początku pierwsze lekcje są poświęcone dla rodzica, który ma możliwość poznać umiejętności podstawowe. Podczas nauki rodzic pomaga i wspiera swoje dziecko. Dziecko nie może czuć presji ze strony rodzica, że powinno grać na skrzypcach.

Na lekcji poznajemy ćwiczenia i zagadnienia związane z grą. Pewien czas jest poświęcany na udoskonalanie nabytych już umiejętności i stopniowo poznajemy nowe zagadnienia.

Dziecko najpierw tylko obserwuje lekcje rodzica, potem będzie „na jego miejscu”. Aktywny udział dziecka w lekcji w początkowym okresie jest uzależniony od jego zdolności koncentracji i stopniowo się zwiększa. Dla rodzica ważna jest obserwacja technik pracy i zabawy w domu. Dzieci grają ze słuchu zanim poznają nuty.

Uczymy się na mistrzach – gramy utwory Bacha, Mozarta i innych wielkich kompozytorów. Grają je wszystkie dzieci Suzuki na całym świecie.

Dzięki temu dzieci mogą bezstresowo brać udział w warsztatach i spotkaniach na terenie całego kraju i świata.


Zajęcia grupowe

Lekcja grupowa jest niezwykłym elementem systemu nauki gry. Odbywa się dwa razy w miesiącu w wymiarze 45 min. i jedna z tych lekcji jest w Narodowym Forum we Wrocławiu.

Dzieci uczą się współpracować i bawić w grupie. Dzięki naturalnym procesom grupowym uczą się szacunku dla każdego uczestnika grupy i współpracy w osiąganiu zamierzonych celów. Mogą też odczuć satysfakcję z osobistych osiągnięć na tle grupy i wzmacniają naturalną motywację do dalszych wysiłków. Małe dzieci uczą się grać i komunikować na lekcji grupowej

Na lekcjach grupowych oswajamy się z występami w obecności większej grupy ludzi. W zabawy angażowani są też rodzice, którzy są obserwatorami tych lekcji.

Dzięki jednolitemu na całym świecie programowi nauczania Metodą Suzuki, dzieci z Polski mogą brać udział w międzynarodowych warsztatach. Muzyka to język wspólny dla wszystkich ludzi.

 


Pomoc Rodzica

Ponieważ uczenie dziecka jest zabawą, ważne jest by rodzic poświęcał swój czas w domu na wspólną naukę. Ważna jest nie tylko obecność Rodzica na zajęciach, ale także praktyczna pomoc podczas ćwiczeń. Dlatego pierwszy etap nauki jest poświęcony dla Rodzica, który poznaje podstawy techniki gry na skrzypcach. Jest to możliwe nawet jeśli nie czuje się osobą o zdolnościach muzycznych.

Istotnym elementem współpracy z Rodzicami jest wspólne motywowanie, entuzjazm oraz okazywanie uznania wobec dziecka i jego osiągnięć.

mama i synek nauka jak zabawa w domu